Utvikle din 4.funksjon

#carl jungs teori #jti #typeforståelse #utvikling Jun 11, 2024

I tidligere blogginnlegg har vi skrevet om Jungiansk Type Index (JTI) og hvordan virksomheter kan dra nytte av dette verktøyet. Kort fortalt er JTI et ikke-evaluerende psykologisk verktøy basert på Carl Jungs teori om psykologiske typer, som hjelper oss å forstå våre preferanser og samhandling med verden rundt oss.

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du kan utvikle deg ved hjelp av din 4. funksjon i JTI. Det finnes 16 ulike typer eller bokstav-kombinasjoner.

Jeg vil kort beskrive 2 av disse typene: meg selv (ENFP) og min kollega (INTP).

 

Eksempel: ENFP og INTP:

ENFP (Ekstrovert, Intuitiv, Følelse, Persepsjon)

 • Allsidig, nyskapende, og dynamisk.
 • Får energi fra samhandling med andre.
 • Opptatt av menneskers potensiale og utvikling.

4.funksjon: Introvert tenkning (Ti).

 • Utfordring: Detaljer og logisk analyse kan være krevende.
 • Utviklingstips: Fokuser på noen få prosjekter, fullfør dem og bli bedre på detaljer.

 

INTP (Introvert, Intuitiv, Tenkning, Persepsjon)

 • Rolig, analytisk, og intellektuelt anlagt.
 • Foretrekker fleksibilitet og utforskning.
 • Liker sosiale settinger, men trenger tid alene for å lade opp.
  1. funksjon: Ekstrovert følelse (Fe).
 • Utfordring: Uttrykke følelser kan være vanskelig.
 • Utviklingstips: Bli flinkere til å kommunisere følelser for å unngå plutselige emosjonelle utbrudd.

 

Tips for å utvikle din 4. funksjon:

Forstå din 4. funksjon

  • Identifiser hvilken funksjon det er og forstå dens rolle og utfordringer.

Aksepter og anerkjenn din 4. funksjon

  • Anerkjenn dens styrker og svakheter uten selvkritikk.

Praktiser og utfordre deg selv

  • Engasjer deg i oppgaver som utfordrer denne funksjonen.

Søk tilbakemelding og støtte

  • Be om tilbakemelding fra kolleger eller en mentor som er sterk i denne funksjonen.

Integrer funksjonen i dagliglivet

  • Gjør aktiviteter som styrker denne funksjonen til en del av din rutine.

Reflekter og vær tålmodig

  • Vær tålmodig med prosessen og feire små fremskritt.

 

Å utvikle din 4. funksjon i Jungiansk Type Index (JTI) kan være utfordrende, men svært givende. Det er din minst brukte funksjon, den du ofte foretrekker å bruke minst. Til tross for dette, ligger det et stort utviklingspotensial ved å jobbe med denne funksjonen. Selv små forbedringer kan gi stor gevinst, og du vil raskt føle deg bedre og mer balansert.

Ved å forstå, akseptere og aktivt jobbe med denne funksjonen, kan du oppnå en mer helhetlig personlig utvikling. Husk at din 4. funksjon er en nøkkel til videre vekst. Ta utfordringen og se det som en mulighet til å bli en mer komplett versjon av deg selv.