Personvernerklæring for DIN OMSTILLING AS

 

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. DIN OMSTILLING AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Behandlingsansvarlig
Din Omstilling AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med tjenestene vi tilbyr.

Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.

Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Varighet
E-post Art. 6.1.b Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse 5 år
Eventer/aktiviteter Art. 6.1.b Navn, E-post, Telefonnummer 2 år
Føre regnskap Art. 6.1.c Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Fødselsnummer (11 siffer), Bankkontonummer 5 år
Klientinformasjon Art. 6.1.b, Art. 9.2.a Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Fødselsdato , Opplysninger om straffedømte, Barn og ungdom, Sensitive/særskilte opplysninger, Helseopplysninger, Rase eller etnisk opprinnelse, Religion, Seksuelle forhold eller seksuell orientering 5 år
Konsultasjon Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder Slettes etter endt konsultasjon
Salg og kunderegister Art. 6.1.b, Art. 9.2.a Adresse, E-post, Fødselsdato, Navn, Telefonnummer 5 år
Send nyhetsbrev til eksisterende kunder Art. 6.1.f Navn, E-post, Adresse, Film/bilder 6 måneder
Sosiale medier Art. 6.1.f Navn, E-post 2 år
Sosiale medier Art. 6.1.f Navn, E-post, Telefonnummer, Film/bilder 2 år
Sosiale medier Art. 6.1.f Navn, Film/bilder 2 år
Ta betalt Art. 6.1.b Navn, E-post, Adresse Ekstern
Webinar Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder 2 år
Websider Art. 6.1.b Navn, E-post, Telefonnummer, Film/bilder 2 år

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Overføringer til USA er sikret med Data Privacy Framework. Der hvor denne ikke foreligger eller overføring av data til 3. land hvor dette er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg er dette sikret med en SCC.

Hva blir din kontaktinformasjon brukt til
Din kontaktinformasjon blir brukt til vårt kunderegister om du registrerer deg på webiarer, melder deg på vårt nyhetsbrev, eller kjøper tjenester av oss.
Hensikten med kunderegister er å kunne følle opp ditt kundeforhold hos oss i Din Omstilling AS. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du motta informasjon fra oss om relevante tema og/eller informasjon om våre tjenester på e-post. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å kontakte oss, eller melde deg av nyhetsbrevet nederst i e-posten du mottar fra oss.

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med [email protected]

 • Rett til å se dine personopplysninger.
 • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
 • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
 • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
 • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
 • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
 • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
  https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
  [email protected]

Sist oppdatert: 30.11.2023