Hvem er du i Teamkompasset?

#jungiansk type index #teamroller #teamutvikling May 20, 2024

I ethvert team er det essensielt å forstå sin egen rolle og hvordan man best kan bidra til fellesskapet. Teamkompasset er et verktøy som hjelper med å identifisere hvilke roller hver enkelt kan ta for å fremme effektivt samarbeid og suksess. Hvilken rolle har du i Teamkompasset?

Her er en oversikt over de ulike rollene:

Formidler: Som formidler er du limet i teamet. Du er dyktig på kommunikasjon, bygger relasjoner og sørger for at alle holder seg oppdatert. Din evne til å lytte og megle gjør at konflikter blir løst på en smidig måte. Din største utfordring kan være å balansere behovet for harmoni med behovet for fremdrift.

Ideutveksler: Du er den kreative kraften i teamet, alltid full av nye ideer og perspektiver. Din entusiasme smitter over på andre, og du motiverer teamet til å tenke utenfor boksen. Utfordringen din kan være å holde fokus og sørge for at ideene dine blir gjennomført.

Iverksetter: Du er handlingens person, den som får ting til å skje. Med din energi og besluttsomhet, sørger du for at prosjekter kommer i gang. Du kan imidlertid være utålmodig og ha en tendens til å presse gjennom dine egne ideer uten å lytte til andre.

Gjennomfører: Struktur og pålitelighet er dine kjennetegn. Du organiserer og sørger for at oppgaver blir fullført til rett tid. Din utfordring kan være å være åpen for nye ideer og endringer, da du foretrekker stabilitet og forutsigbarhet.

Kvalitetssikrer: Du er perfeksjonisten i teamet, alltid opptatt av detaljer og kvalitet. Du sikrer at alt arbeid holder høy standard. Noen ganger kan perfeksjonismen din hemme fremdrift, og du må lære å delegere mer.

Opprettholder: Du sørger for stabilitet og kontinuitet, vedlikeholder systemer og prosesser. Du er viktig for at teamet skal fungere på lang sikt. Din motstand mot endringer kan være en utfordring når innovasjon trengs.

Veileder: Du er støttespilleren som oppmuntrer og utvikler andre. Du deler kunnskap og erfaringer generøst, og skaper et miljø der alle føler seg sett og hørt. Din utfordring kan være å balansere støtte med krav, og noen ganger må du være mer bestemt.

Nytenker: Du er den som alltid ser fremover, oppdager nye muligheter og trender. Din innovasjon er verdifull, men du kan ha problemer med å implementere ideene dine hvis de er for urealistiske eller du mangler fokus.

Hvilken rolle kjenner du deg mest igjen i? Er du den som bygger bro mellom mennesker, den som driver frem prosjekter, eller den som sørger for at alt arbeid holder høy standard? Kanskje du ser deg selv i flere av rollene, noe som er helt normalt. Å forstå din rolle kan hjelpe deg med å utnytte dine styrker bedre og samarbeide mer effektivt med teamet ditt. Vær også åpen for tilbakemeldinger fra kolleger, da dette kan gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle deg videre i din teamrolle.

Dersom du eller din virksomhet ønsker å utvikle ditt team, er vi i Din Omstilling klar for å hjelpe. Vi er sertifisert til å utføre både Jungiansk Type Index og Teamkompasset.